لوگو کینوفیت

شبه غلات کینوفیت

پرک کینوا کینوفیت
دانه کینوا کینوفیت
آرد کینوا کینوفیت

پاف کینوا کینوفیت

پاف کینوا چیلی کینوفیت
پاف کینوا پنیری کینوفیت
پاف کینوا سبزیجات کینوفیت

کروتان کینوا کینوفیت

کروتان کینوا پنیر پارمسان کینوفیت
کروتان کینوا سیر و کره کینوفیت
کروتان کینوا ایتالیایی کینوفیت

کوکی کینوا کینوفیت

کوکی کینوا شکلاتی کینوفیت
کوکی کینوا میکس کینوفیت
کوکی کینوا وانیلی کینوفیت